Provinciale Statenverkiezingen

We leven in een onstuimige tijd waarin steeds meer op het bord van de provincie belandt. Het regionale nieuws wordt overheerst door crises en noodmaatregelen. De belangen zijn groot, terwijl het vertrouwen in de politiek afneemt en draagvlak voor overheidsbeleid beperkt is.

Dit kan anders.

Tijd voor een nieuwe generatie in de politiek. Volt wil dat de provincie investeert in een groene economie én een robuuste natuur: dat kan samen! De klimaatverandering is onze grootste uitdaging. Positieve actie bepaalt onze toekomst.

We zetten de tekentafel voor onze toekomst niet in het provinciehuis maar op de pleinen in de provincie. Burgerberaad en ronde tafels met alle belanghebbenden worden het nieuwe normaal. We koersen op een klimaatneutrale provincie, met schone energie, een groene economie, kringlooplandbouw, meer en betaalbaar ov, en duurzame woningen voor iedereen.

Tijd voor #Generatievolt

Volt & jouw regio

Politiek beleid krijgt handen en voeten in de provincie, in jouw regio, en jouw gemeente. Daarom hebben we per regio beleid gemaakt. Lees hieronder wat Volt wil in jouw regio.