Een nieuwe rol voor Fien van Walbeek - nieuwe secretaris gezocht!

Een nieuwe rol voor Fien van Walbeek - nieuwe secretaris gezocht!

1 feb 2023 14:54:07 UTC
Thanks dank je

English below

Afgelopen december heeft Fien ons laten weten haar taken als secretaris van het bestuur neer te willen leggen.  Ze wil wel graag actief betrokken zijn binnen Volt maar dan in een rol die haar meer past: het organiseren van de verbinding tussen de vereniging en onze fractie in de gemeenteraad van Utrecht. 

De komende tijd zullen we Fien dan ook nog veel zien: als ze de verbinding tussen onze beleidsmensen en de fractie gaat oppakken. En denk je nou: het lijkt me leuk om de fractie op onderwerpen beleidsmatig te ondersteunen? Dan mag je natuurlijk mailen via utrecht@voltnederland.org. We zullen jullie dan met elkaar in contact brengen.

Al met al aan de ene kant dus goed nieuws: de verbinding tussen fractie en vereniging is een wens die we al langer hebben. En aan de andere kant een gemis: want we moeten op zoek naar een nieuwe secretaris! De procedure is inmiddels opgestart. De vacaturetekst vind je hier.

Fien, we hebben al persoonlijk dankjewel gezegd. En nu ook nog even zo: heel erg bedankt voor je inzet en we kijken uit naar je avonturen met de fractie!

Julia, Rob, Tim, Marc, Hugo en Jorijn

En als je nou denkt: het lijkt me interessant om de fractie te ondersteunen, maar dan liever die van de Provinciale Staten? Dat mag natuurlijk ook. Ook dan kun je ons mailen op utrecht@voltnederland.org. Dan brengen we je in contact met diegenen die dat gaan organiseren.

A new role for Fien van Walbeek - new secretary wanted!

Last December, Fien informed us that she wanted to step down from her duties as secretary of the board.  She does want to be actively involved within Volt, but in a role that suits her better: organising the connection between the association and our group in the Utrecht city council. 

So we will see Fien a lot in the near future: when she will pick up the connection between our policy people and the political group. And do you think it would be fun to support the group on policy issues? Then of course you can e-mail us at utrecht@voltnederland.org. We will then put you in touch with each other.

So all in all, good news on the one hand: the connection between group and association is a wish we have had for some time. And on the other hand, a loss: because we need to look for a new secretary! The procedure has now started. You can find the vacancy text here.

Fien, we have already said thank you in person. And now also this: thank you very much for your commitment and we look forward to your adventures with the group!

Julia, Rob, Tim, Marc, Hugo and Jorijn

NB And if you think: I would be interested in supporting the group, but preferably that of the Provincial States? Of course you can. Even then you can e-mail us at utrecht@voltnederland.org. We'll put you in touch with those who will organise it.