Meet & greet verkozen Provinciale Statenleden en vrijwilligersborrel

Meet & greet verkozen Provinciale Statenleden en vrijwilligersborrel

11 apr. 2023, 18:14 UTC - 19:14 UTC
Bar Josefien
Voorstraat 97
Utrecht, NL

Dinsdag 11 april: meet & greet verkozen Provinciale Statenleden en vrijwilligersborrel

Datum: dinsdag 11 april
Tijd: inloop 20:00 uur, start 20:30 uur
Locatie: Bar Josefien, Voorstraat 96, 3512 AV Utrecht
Nu onze verkozen Provinciale Statenleden officieel zijn geïnstalleerd, is het tijd om vooruit te blikken: hoe gaat het nu verder in de Proviciale Staten? Onze Statenleden Amos en Anneloes zullen jullie vertellen hoe ze de weken na de verkiezing ervaren hebben, en wat er de komende tijd te gebeuren staat. 


Maar, zonder onze hardwerkende vrijwilligers waren ze natuurlijk nooit zover gekomen. Daarom is deze borrel ook bedoeld als extra bedankje voor vrijwilligers (met een gratis drankje, een echte Volt-taart en andere lekkere hapjes). Iedereen is welkom, dus ook als je (nog) geen vrijwilliger bent, is dit een mooie kans om vrijwilligers te ontmoeten en zelf actief te worden binnen Volt!
 

Heb je in Utrecht meegeholpen tijdens de campagne? Dan krijg je vanuit Volt Provincie Utrecht een mooie Volt-mok! Heb je die nog niet ontvangen, en wil je hem op 11 april ophalen? Stuur dan een mail naar utrecht@voltnederland.org, dan nemen wij hem voor je mee!

English

Tuesday 11 April: meet & greet drink with elected Provincial Council members and volunteers

^

Date: Tuesday 11 April

Time: walk-in 20:00, start 20:30

Location: Bar Josefien, Voorstraat 96, 3512 AV Utrecht

Now that our elected Provincial Statesmen have officially been installed, it is time to look ahead: what will happen next in the Provincial States? Our elected Statesmen Amos and Anneloes will tell you how they experienced the weeks after the election, and what lies ahead in the coming period. 

But, of course, without our hard-working volunteers, they would never have made it this far. That is why this get-together is also meant as an extra thank-you for volunteers (with a free drink, a real Volt cake and other tasty snacks). Everyone is welcome, so even if you are not (yet) a volunteer, this is a great opportunity to meet volunteers and become active within Volt yourself!

Did you help out in Utrecht during the campaign? Then you will receive a nice Volt mug from Volt Province Utrecht! Have you not yet received one, and would you like to pick it up on 11 April? Then send an e-mail to utrecht@voltnederland.org and we will take it for you!