Een toekomst voor elke boer!

Een toekomst voor elke boer!

3 feb 2023 16:08:14 UTC
Blog boer

De boer heeft recht op bestaanszekerheid, daarvoor bestaat bij Volt geen twijfel. Hun vakmanschap en liefde voor het boeren kunnen we juist heel goed gebruiken. Volt wil dit namelijk inzetten voor duurzame voeding en gezond natuurbeheer. Hiervoor zijn wel aanpassingen nodig binnen boerenbedrijven. Het is voor bijna elke boer mogelijk om stapsgewijs hun bedrijf te hervormen, om met een realistisch verdienmodel een goed inkomen te verwerven en echt boer te blijven. Het vakmanschap zit hem in een totaal aanpak. Een bedrijfsvoering die zich richt op de gezondheid van de bodem, dieren, omgeving en producten en niet te vergeten; met direct verkoop contact met de burgers.

NL-Utrecht-Wouter-Limmen

Een goed voorbeeld hiervoor is boer Ron van Zandbrink uit Stoutenburg, provincie Utrecht. Hij is ervan overtuigd dat de landbouw en het boeren moet en kán veranderen. Zo heeft hij een biologisch melkveebedrijf en is drie jaar geleden gestart met boslandbouw. Zijn gemengde bedrijf is economisch aantrekkelijk.

De Utrechtse Varkenshouder Wim van Vulpen gooit zijn bedrijfsvoering over een andere boeg en schakelt om naar biologisch.

Stikstof is niet alleen boeren zaak maar ook een maatschappelijk probleem. Banken, consumenten en de hele ondersteunende industrie zijn ook verantwoordelijk voor het daadwerkelijk hervormen van het boerenbedrijf. Het ‘nieuwe boeren’ vereist én verdient maatwerkoplossingen waar de hele maatschappij aan bijdraagt. Volt wil het tijdelijk te vormen transitiefonds landelijk gebied en natuur,  van 25 miljard euro inzetten om met maatwerk de boeren te helpen.