Een natuur die werkt

Een natuur die werkt

15 feb. 2023 15:21:08 UTC - Luuk van Lunteren
On Klimaat

Als jonge twintiger uit deze provincie en student milieuwetenschappen maak ik mij zorgen over de stand van onze Utrechtse natuur. Deze zorgen gaan verder dan alleen vragen als: welke vogels fladderen er voorbij in mijn tuin, of welke vlinders kom ik tegen als ik de hond uitlaat? Het gaat om vragen als: verzakt mijn huis niet te veel, is mijn huis voldoende beschermd tegen overstromingen, is er straks nog wel genoeg drinkwater? Dit zijn levensbepalende vragen, die mij dagelijks bezighouden. 

Iedereen is gebaat bij een natuur die in balans is. Dat mag dan misschien heel zweverig klinken, maar dat is wel de werkelijkheid waar wij allemaal mee te maken hebben. De natuur is er niet alleen omdat wij haar mooi vinden om naar te kijken; zij heeft ook een essentiële functie in ons leven en onze economie. Ook al geef je niks om de natuur en kom je er in je vrije tijd, zelfs dan is een gezonde natuur voor jou van belang. De natuur doet namelijk veel voor ons, ook al is dat op het eerste gezicht niet meteen duidelijk.

Luuk van Lunteren

Luuk van Lunteren

Kandidaat #5

In het stikstof- en klimaatdebat zetten we onze economische belangen vaak alleen tegenover de de bekende waarden - de schoonheid, rustgevendheid en tijdloosheid - van de natuur. We vergeten dat de natuur ook een keiharde economische waarde heeft. De natuur is letterlijk een van de fundamenten waar onze economie op is gebouwd. Door bijvoorbeeld slecht waterstandbeleid kan op sommige plekken in de provincie bodemdaling ontstaan. Hierdoor kunnen  onze gebouwen  verzakken en worden we nog kwetsbaarder voor overstromingen. Wanneer de bodem verzakt, verzakt ook onze economie. 

Helaas is de lijst met problemen voor onze natuur nog veel langer, maar dit is nog geen reden om de wanhoop te laten overheersen. Door slimmer beleid te voeren, kunnen we onze economie en natuur  tegelijkertijd toekomstbestendiger maken. Daar is echter wel ambitie voor nodig; gelukkig heeft Volt die ambitie in overvloed. 

Volt wil zich in de provincie Utrecht hardmaken voor de gezondheid en toekomstzekerheid van onze lokale natuur, zodat ons mooie Utrechtse landschap, net als onze economische welvaart, ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Bijvoorbeeld door de natuur meer in te zetten als waterbuffer - zoals bij de Everdinger Waarden - zodat we overstromingen kunnen voorkomen en droogtes kunnen opvangen. Om dit te kunnen waarmaken hebben we op 15 maart jouw stem nodig! 

Het is tijd voor positieve actie, het is tijd voor Volt!