Europees denken, lokaal doen. Waarom?

Europees denken, lokaal doen. Waarom?

19 feb 2023 08:17:26 UTC - Josée Hansen
Europa header

Vraagje: wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Europa? Wat doet de Europese Commissie eigenlijk? Wat is de Raad van Ministers, en wie zitten daarin? 

Je zou bijna 'Europaloog' moeten zijn om te weten hoe Europa in elkaar zit, maar een beetje kennis over hoe Europa is georganiseerd, is wel belangrijk.

Waar je geen 'Europaloog' voor hoeft te zijn, is om te weten hoe belangrijk Europa is. Om maar eens een voorbeeld te noemen: de 'Green Deal'. Het doel hiervan is dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. De Green Deal omvat maatregelen op heel veel terreinen, zoals economie, vervoer, landbouw en natuur. Die kunnen alleen in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat de Green Deal invloed heeft op vrijwel alles wat wij in de provincie Utrecht gaan doen.

Trouwens, wat Volt betreft, kunnen en moeten we al vóór 2050 klimaatneutraal zijn, namelijk in 2040.

NL-Utrecht-Josee-Hansen

Josée Hansen

Co-lead Policy Team

Volt wil het ambitieuze Europese beleid vertalen naar de lokale situatie. Deze vertaalslag is belangrijk, want maatregelen moeten afgestemd worden op de regionale situatie. En die verschilt sterk tussen bijvoorbeeld de Duitse Eifel en het Spaanse Sevilla, maar ook tussen de Gelderse Vallei, het Groene Hart, de Heuvelrug en het Rivierengebied.

Behalve dat Volt die doelstellingen van Europa onderschrijft, heeft Europa ook heel veel te bieden. Zo kunnen we leren van de OV-strategie van Berlijn, de oplossing voor de wooncrisis in Wenen en de implementatie van burgerinspraak in Lissabon. Europa biedt daarnaast ook subsidies, zoals voor plattelandsontwikkeling, kennisoverdracht, regionale economie en innovatie. Deze willen we uiteraard zo veel mogelijk benutten om Utrecht duurzaam toekomstbestendig te maken.

Ook willen we vanuit de provincie het Europese beleid beïnvloeden. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we actief aan bijdragen, via het Huis van Nederlandse Provincies en het Comité van de Regio's. Ook moeten we andere Europese regio's uitnodigen in onze mooie provincie, want we doen hier al behoorlijk wat dingen erg goed en die kennis willen we breed verspreiden. Daarom pleit Volt provincie Utrecht voor een actieve en initiatiefrijke gedeputeerde Europese relaties, iemand die in nauwe verbinding staat met Brussel en collega's uit andere landen.

Als pan-Europese partij heeft Volt de beste mogelijkheden om het maximale uit de Europese samenwerking te halen. Volksvertegenwoordigers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau staan met elkaar in contact en werken samen aan één beleid op basis van een gedeelde visie. We luisteren naar elkaar en leren wat werkt en wat niet. Op deze manier gebruiken we het goede van Europa voor onze eigen provincie, en bieden we het beste van Utrecht aan Europa.

Vandaar ons motto ‘Europees denken, lokaal doen’!