Volt gaat voor een nieuwe politiek in Utrecht: samen beslissen!

Volt gaat voor een nieuwe politiek in Utrecht: samen beslissen!

21 jan. 2023 13:25:26 UTC - Amos de Jong
Campagne Volt

Yes! Het Rijk schuift grote verantwoordelijkheden door naar de provincie. Dit is dé kans voor een nieuwe politiek. Een politiek op basis van echte inspraak en lokale draagkracht. Een politiek die we begrijpen en waar we aan mee willen doen. Een politiek die inspireert omdat ze niet alleen voor maar ook door ons allemaal wordt ingevuld. Volt wil dat burgerberaden aan de basis staat van alle grote besluiten. Samen bedenken, samen beslissen. Het is nu aan ons allemaal!

Het Rijk maakt de rol van de provincie belangrijker. Dit betekent dat de regionale politiek een unieke kans krijgt om zichtbaarder en slagvaardiger te worden. Dan moeten provinciale ambtenaren en politici wél actief de brug gaan slaan naar haar inwoners, vooral op de grote onderwerpen. Denk aan de omslag naar schone energie, het versneld realiseren van meer woningen, of het herstellen van de balans tussen de economie en onze natuur.

Blog van:

NL-Utrecht-Amos-de-Jong

Amos de Jong

Lijsttrekker

Allemaal onderwerpen waar uw mening en uw ideeën wel degelijk uitmaken. Onderwerpen waar uw expertise en kennis gehoord moeten worden. Opgeteld hebben alle inwoners in Utrecht de kennis en kunde in huis voor de beste oplossingen. Dat is niet per definitie het geval in het provinciehuis, waar hardwerkende ambtenaren vol goede bedoelingen toch afhankelijk zijn van politici die hun achterban tevreden moeten houden en stemmen willen winnen. De grote uitdagingen van vandaag overstijgen deze partijpolitieke agenda’s en ook de 4-jaar cycli van verkiezingen. De burger is aan zet, vooral voor de gezondheid van Utrecht op de lange termijn. Een nieuwe politiek ontsluit alle kennis, kunde en ervaringen binnen de provincie en zorgt zo voor duurzame oplossingen. Dit zorgt ook voor meer onderling begrip en een versterkt draagvlak, waar het nu zoveel aan schort. Daarbij  voorkomen we een veelheid aan bezwaren die de uitvoering van broodnodige actie vertragen en crisis inluiden. Volt is er van overtuigd dat burgerberaden de sleutel zijn voor de broodnodige versnelling voor een gezond, betaalbaar en duurzaam Utrecht.

Hoe dan? Het kan simpel: Utrechters worden uitgenodigd via een loting die ervoor zorgt dat het burgerberaad de juiste afspiegeling is van de Utrechtse samenleving. Gedurende zes maanden komt deze groep elk weekend - betaald - samen om zich te laten informeren door experts, en om vervolgens het gesprek aan te gaan met elkaar. Niemand heeft een politieke agenda of belangen, niemand hoeft de ander ergens van te overtuigen. Het wordt een open en constructief gesprek en iedereen komt evenveel aan bod. Aan het einde van de rit formuleert de groep samen aanbevelingen, of indien gewenst de inhoud van een referendum. De nieuwe politiek zorgt dat de uitkomsten van deze burgerberaden leidend zijn voor politieke beslissingen, zodat het ook echt zin heeft. 

Ik hoor u denken: “Kan dit wel als het vertrouwen in politici zo laag is?” of “Het is al zo vaak misgegaan, omdat er nooit echt wat werd gedaan met de uitkomsten van burgerparticipatie.” U heeft gelijk; het gevaar zit in de schijnparticipatie. Dit is een verspilling van tijd en geld. Maar daar kunnen we wat aan doen. Volt gaat de banken op voor een nieuwe politiek in provincie Utrecht. We staan voor goed georganiseerde burgerberaden waar uitkomsten serieus worden genomen. Ambtenaren krijgen als kerntaak om burgerberaden te organiseren voor de grootste uitdagingen, al vanaf het begin van de planvorming. De tekentafel van onze toekomst halen we zo uit de ivoren toren en zetten we op de pleinen in onze provincie. Politici krijgen een nieuw democratisch mandaat. Geen partijpolitiek en mooie beloftes eens in de 4 jaar, maar de opdracht om actief burgers en belangengroepen te betrekken. Op een betekenisvolle manier, ook buiten verkiezingen om. 

Dit lukt al in veel landen om ons heen, sterker nog; verschillende Nederlandse gemeenten en provincies doen het al! Tijd om dit in Utrecht ook te gaan doen. Tijd voor een nieuwe generatie in de politiek, op basis van échte inspraak. Tijd voor Volt.