Vacature fractiemedewerker Volt provincie Utrecht (ca. 20 uur per week)

Vacature fractiemedewerker Volt provincie Utrecht (ca. 20 uur per week)

29 sep 2023 10:13:15 UTC
Fractie provincie Utrecht

Kom jij onze Volt fractie in de provincie Utrecht versterken?

Volt provincie Utrecht maakte in maart 2023 met twee zetels een debuut binnen de Provinciale Staten. In de afgelopen maanden hebben we in Utrecht al veel weten te bereiken! Om ons politieke team te ondersteunen zijn wij per direct op zoek naar een fractiemedewerker voor ca. 20 uur per week. Als fractiemedewerker werk je als spin in het web. Je bereidt stukken inhoudelijk voor door onderzoek en analyse, en adviseert Commissieleden en Statenleden over prioriteiten en inhoudelijke bijdragen. Je denkt politiek strategisch mee met de fractie en zet je antennes uit bij andere politieke partijen. Daarnaast organiseer je de bijeenkomsten voor de fractieleden en ben je eigenaar van onze agenda, actielijsten en procedures/archief. Verder onderhoud je het netwerk binnen onze partij met andere fracties (Volt provincies, stad, landelijk en Europees). Je werkt mee aan onze politieke agenda en kijkt vooruit om de fractie tijdig te attenderen op belangrijke politieke zaken/momenten. Je bent hét aanspreekpunt voor organisaties binnen de provincie en verbindt de fractie hier actief mee.

Onze fractiemedewerker is onderdeel van de fractie en neemt op gelijkwaardige basis deel aan de overleggen en interne discussies.

We zoeken iemand die initiatiefrijk en zelfstandig te werk gaat, en zich wil inzetten om het team te helpen politiek effectief te zijn. Op maandagavond vergaderen we (als fractie) en woensdag is de vaste vergaderdag van de Provinciale Staten en de Statencommissies, regelmatig ook in de avonduren. Het is fijn als de fractiemedewerker aanwezig is tijdens de Statenvergaderingen. Commissievergaderingen kunnen op afstand (online) worden gevolgd wanneer dit handig/nodig is (afhankelijk van de onderwerpen). We hebben een eigen fractiekamer binnen het Provinciehuis met een mooie werkplek.

NB: Onze huidige vertrekkende fractiemedewerker zal tijdens de eerste 2 weken waar mogelijk helpen met het inwerken en het faciliteren van een uitgebreide overdracht. Daarnaast hoort het online terugkijken van de belangrijke politieke momenten van Volt provincie Utrecht sinds maart 2023 tot het inwerkprogramma.

Over Volt

Volt is een Europese politieke beweging die actief is in meer dan 30 landen. Naast het Europarlement is Volt in Nederland ook actief binnen de Tweede Kamer en Eerste Kamer, verschillende gemeenten (waaronder die van de stad Utrecht) en sinds maart 2023 ook in de Provinciale Staten van Utrecht. Volt heeft tot doel om Europa socialer, democratischer en daadkrachtiger te maken. Volt staat voor positieve actie  en een progressieve koers, waarbij we vooral inzetten op een klimaatneutrale en inclusieve samenleving, en in ons geval provincie Utrecht. We staan voor een op (wetenschappelijke) feitengebaseerde politiek, zijn pragmatisch en verbindend, en streven naar een verenigd en democratisch Europa,  een Europa dat sterk in verbinding staat met haar regio’s, waaronder de Europese regio Utrecht. Volt wil daarbij duidelijke keuzes maken voor de toekomst en met een nieuwe generatie in de politiek bijdragen aan transparantie en burgerparticipatie. Niet vooruitschuiven maar vooruitlopen. 

Wat ga je doen?

 • Je bent de spin in het web voor de fractie, en denkt strategisch mee met onze politieke koers en de aanpak van de Statenleden en Commissieleden;
 • Je bereidt Commissievergaderingen voor door (veel) stukken te screenen, prioriteiten te identificeren, en een advies voor Commissieleden voor te bereiden;
 • Je bereidt fractie-overleggen voor door o.a. de agenda op te stellen, vergaderruimtes te reserveren en vergaderstukken online te zetten.;
 • Je bereidt politieke debatten en stukken voor o.a. door uitwerking en  inhoudelijke inbreng (incl. speeches), interrupties/vragen, moties, amendementen, schriftelijke vragen, etc.;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de fractie op strategisch en tactisch gebied;
 • Je doet onderzoek naar verschillende politieke dossiers en onderhoudt daarover het contact met leden van onze beleidsgroep;
 • Je volgt nieuws en actualiteiten in de provincie;
 • Je overlegt en werkt samen met andere fracties in de Provinciale Staten;
 • Je bent aanwezig bij onze fractievergaderingen en bijeenkomsten, die je samen met de voorzitter voorbereidt en waarvan je verslag doet middels een update van ons actieregister (geen notulen);
 • Je kan - in voorkomende gevallen -  een persberichten of tekstschrijven voor al onze communicatiekanalen (incl. social media) en publiceert deze zelf;
 • Je helpt  bij het bouwen en onderhouden van ons netwerk van organisaties en pers op in de provincie Utrecht; 
 • Je beantwoordt vragen van het publiek (beheert bijvoorbeeld de mailbox);
 • Je voert ad hoc activiteiten uit die bijdragen aan de beeldvorming, oordeelsvorming en/of besluitvorming, met name n.a.v. directe vragen door onze fractieleider. Dit kunnen ook projecten zijn binnen de vereniging Volt (zoals het leiden van een inter-provinciale werkgroep of coördineren van inter-provinciaal overleg).
 •  

Wat vragen wij van je?

 • Je hebt een hbo of wo denkniveau;
 • Werkervaring is een pré (maar geen vereiste);
 • Je bent aantoonbaar politiek geïnteresseerd en gedreven om dicht bij het vuur het verschil te komen maken;
 • Je bent bekend met de provinciale politiek of in staat de basis snel eigen te maken;
 • Je bent analytisch scherp en in staat verschillende beleidsteksten/documenten te screenen om prioriteiten en politiek belangrijke zaken te identificeren;
 • Je houdt van inhoudelijke en politieke discussies en het verzamelen van facts and figures (ook i.s.m. de ambtelijke organisatie) om feiten boven tafel te krijgen;
 • Je bent in staat om schriftelijke en mondelinge inhoud bondig en gericht te presenteren, waarbij je hoofd- en bijzaken goed weet te scheiden.
 • Je put enthousiasme uit het vormen van een (politieke) mening o.b.v. inhoud en anderen daarin mee te nemen (begeleiden van de “oordeelsvorming” binnen de fractie);
 • Je bent lid van Volt of bent bereid dat te worden. Je ondersteunt het gedachtegoed van onze partij;
 • Je kan dingen goed zelfstandig oppakken, maar ook goed functioneren in team verband. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en daar is veel ruimte voor;
 • Je hebt een flexibele werkhouding, want vergaderingen en activiteiten van Statenleden vinden geregeld in de avond plaats;
 • Je hebt een vlotte pen hebt en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Je bent beschikbaar om je voor langere tijd aan onze fractie te binden (bij voorkeur de intentie voor de gehele periode tot aan de verkiezingen in 2027, maar minimaal een jaar).

Denk je niet aan alle vereiste te kunnen voldoen maar wel enthousiast? Reageer dan wel. Ervaring leert dat sommige kandidaten zichzelf onterecht diskwalificeren o.b.v. functievereisten. Volt zet zich in voor inclusie en diversiteit en wil dit ook najagen binnen haar eigen team. We hopen dan ook kandidaten met verschillende achtergronden enthousiast te maken voor deze vacature. Iedereen die denkt deze functie goed te kunnen uitvoeren is uitgenodigd om te reageren.

Wat hebben we je te bieden?

 • Een inspirerende werkplek waarbij je veel ervaring opdoet met de politiek met veel ruimte om jezelf te ontwikkelen;
 • Een uitdagende flexibele baan;
 • De mogelijkheid bij te dragen aan onze groeiende politieke beweging;
 • De mogelijkheid om in overleg deels vanuit huis te werken;
 • Een laptop in bruikleen, en een werkplek binnen onze fractiekamer etc.
 • Een salaris tussen de €2.400 en €3.500 bruto per maand (afhankelijk van ervaring) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Goede secondaire arbeidsvoorwaarde inclusief een tegemoetkoming in pensioenopbouw (zelf in te richten) en reiskosten;
 • Deze vacature betreft een functie voor ca. 20 uur per week.
 • Een aanstelling voor een jaar (2 maanden proefperiode), met mogelijkheid tot verlenging (tot einde huidig politiek termijn, met mogelijke verlenging afhankelijk van de verkiezingsuitslag in 2027).
 • De kans om een netwerk op te bouwen binnen en buiten de provincie.

De procedure

 • We lezen alle binnengekomen reacties en beoordelen deze o.b.v. de in deze vacature genoemde zaken;
 • We nodigen een selectie uit voor een eerste gesprek met twee fractieleden (op het Provinciehuis);
 • Een beperkt aantal kandidaten met een positief advies worden in een tweede gesprek door twee andere fractieleden geïnterviewd
 • De fractie zal dan tot een keuze komen. Daarna volgt nog een arbeidsvoorwaardengesprek.
 • We willen graag de aanstelling uiterlijk per 01 november in laten gaan.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Luuk van Lunteren, Commissielid voor Volt provincie Utrecht, en/of  Josée Hansen tevens Commissielid van Volt provincie Utrecht.

Contactgegevens:

 Luuk van Lunteren: luuk.van.lunteren@volteuropa.org

Josée Hansen: Josee.hansen@volteuropa.org


Stuur je sollicitatiebrief (max. 1 kantje) en cv uiterlijk op maandag 16 oktober om 12:00 naar Luuk en Josée.

NB: Wij starten met de eerste gesprekken met kandidaten zodra we sollicitaties ontvangen die aan onze voorwaarden voldoen, en behouden het recht om een keuze te maken bij een positief verloop. Snel reageren kan dus lonen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld