Campagnevrijwilligers gezocht!

Campagnevrijwilligers gezocht!

16 nov 2022 20:57:33 UTC
Search Zoeken

Na het vaststellen van het beleidsprogramma en de kandidatenlijst op 10 december is het tijd om te starten met de campagne. Daarvoor zijn we het campagneteam aan het opbouwen. Wil je meedoen? Met de organisatie van evenementen, posters plakken, een keer flyeren, blogs maken, wervende teksten maken, etc. Elke hulp, ook al is het maar een beetje, kunnen we gebruiken. Meld je dan aan via bijgaande QR-code en ik neem contact met je op! Voor vragen: rob.cortjens@volteuropa.org.

English translation

Campaign volunteers wanted!

^

After determining the policy programme and candidate list on 10 December, it is time to start the campaign. To that end, we are building the campaign team. Would you like to participate? By organising events, putting up posters, doing some flyers, making blogs, creating recruiting texts, etc. Any help, even just a little, we can use. Then sign up via the attached QR code and I will get in touch with you!

For questions: rob.cortjens@volteuropa.org.