Over Beau Nederhand

Beau Nederhand

Beau Nederhand

Kandidaat #6

Utrecht

Ik ben Beau en ik ben 27 jaar oud. Sinds 2016 woon ik in Utrecht. Ik heb op veel plekken in de stad gewoond maar woon nu al 3 jaar heel gelukkig in Overvecht.

Mijn hobby's zijn voornamelijk sporten. Ik voetbal, boulder en wandel graag met mijn hond. Verder lees ik graag en kijk films of series.

Volt trekt me aan door het positief pragmatische geluid, het gelijkheidsideaal en door Europa. Ik geloof dat we alleen door samen te werken problemen zoals klimaatverandering op kunnen lossen. 

Mijn speerpunten uit het verkiezingsprogramma zijn Europa, cultuur en erfgoed en een humaan vluchtelingenbeleid.